WiFi Wiki
Advertisement

Activatie van logging op afstand van La Fonera Plus[]

 • Dit is een gedeeltelijk antwoord op de vraag "Hey, Nu dat de Fonera open is...wat kan ik er mee uitspoken?"
 • Het eerste waar ik aan dacht was logging op afstand aangezien ik een FON Beta tester ben zou het leuk zijn dat ik weet wat er op de achtergrond allemaal gaande is.

Veranderen van de Logging Daemon configuratie in Ubuntu[]

In Ubuntu Linux moet je volgend bestand wijzigen

sudo nano -w /etc/default/syslogd
SYSLOGD="-r"

Nu is je Syslog in staat om logs te ontvangen van andere hosts van zodra je hem hebt herstart

sudo /etc/init.d/sysklogd restart

Windows syslog server[]

Activatie logging configuratie in de LaFonera+[]

ssh in je la Fonera plus

ssh root@192.168.10.1
enter password :(default is admin)
root@openwrt:~#

Editeer volgend bestand /etc/init.d/rcS.

 • Je moet minstens de BusyBox uitbreiding uitvoeren om op de Fonera te kunnen editeren.
 • Alternatief is SCP
  • open een nieuw console venster en type in :
scp root@192.168.10.1:/etc/init.d/rcS rcS
  • En het bestand wordt naar je computer overgestuurt voor verdere verwerking
 • Editeer het als volgt
nano -w rcS 
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org 
${FAILSAFE:+exit}
# FIXME: add logging configuration
#[ -f /etc/config/network ] && . /etc/config/network
#eval $(ipcalc "$log_ipaddr")
#[ "$log_ipaddr" = "$IP" ] || log_ipaddr=""
(original string)syslogd -C16 #${log_ipaddr:+-L -R $log_ipaddr}
(NEW STRING)syslogd -R ipaddressofyourcomputer
klogd
(
    for i in /etc/rc.d/S*; do
        $i boot 2>&1
    done 
    sysctl -p >&-
) | logger -s -p 6 -t &
 • Zet dit bestand terug op de La Fonera Plus dmv SCP en herstart de La Fonera (dit kan door gewoon de stroomkabel uit te trekken en terug in te steken.) OF door:
root@openwrt:~#reboot

Controle van Logs[]

 • Nu worden alle logs van de La Fonera + naar je Syslog computer gestuurd. Best is deze te controleren als volgt
sudo nano -w /etc/hosts
xxx.xxx.xxx.xxx (address of la fonera)     fonera
 • Je kunt nu ten volle genieten van je Fonera Logs:
sudo cat /var/log/messages | grep fonera | more
Oct 17 17:51:02 fonera : deleting routers 
Oct 17 17:51:02 fonera : adding router 192.168.1.254 
Oct 17 17:51:03 fonera : adding dns 192.168.1.254 
Oct 17 17:51:16 fonera : sh: Interface: not found 
Oct 17 17:51:21 fonera : RED: WARNING. Burst 2 seems to be to large. 
Oct 17 17:51:21 fonera : RED: WARNING. Burst 2 seems to be to large. 
Oct 17 17:51:44 fonera : sh: Interface: not found 
Oct 17 17:52:07 fonera : /bin/uci: /etc/config/fon: 41: get_serial: not found 
Oct 17 17:52:08 fonera : runlevel -> 1 
Oct 17 17:52:08 fonera : enqueued 
Oct 17 17:52:12 fonera : killall: watch_chilli: no process killed 
Oct 17 17:52:12 fonera : ERROR: chillispot is not running 
Oct 17 17:52:17 fonera : 36524 00119.229 171201.0   59.0 245951416895975.5 50628.7     0 
Oct 17 17:52:20 fonera : chillispot:/dev/null:1: malformed string in configuration file 
Oct 17 17:52:23 fonera : 25 22 * * * /bin/thinclient cron 
Oct 17 17:52:23 fonera : 53 8 * * * ntpclient -s -h ntp-1.cso.uiuc.edu 
Oct 17 17:52:23 fonera chillispot[4517]: tun.c: 664: 2 (No such file or directory) TX queue length set to 100
Oct 17 17:52:24 fonera chillispot[4517]: ChilliSpot 1.0-coova.4. Copyright 2002-2005 Mondru AB. Licensed under GPL. Copyright 2006 Coova
Technologies Ltd. Licensed under GPL. See http://www.chillispot.org for credits.
Oct 17 17:52:24 fonera : fonsmcd successfully started